Masz do nas jakieś pytania? Chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o naszych płytkach? Zapraszamy do kontaktu mailowego lub pod nr tel. 503-038-634

Regulamin sklepu internetowego

1. Prawo odstąpienia od umowy:

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy na następujących warunkach:

 • Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 • W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia
 • W celu odstąpienia od umowy klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, należy przesłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres e-mail, lub w formie pisemnej (pocztą lub kurierem- liczymy datę doręczenia go).

§ 2. Skutki odstąpienia od umowy dla klienta, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego:

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wskazany został przez Was inny sposób
 3. Mamy prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu doręczenia zwracanego towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Towar proszę przesłać na adres Cegielnia w Jankowej, Cieniawa 203, 33-333 Ptaszkowa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 5. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (koszt zwrotu towaru nie jest państwu zwracany!).
 6. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikającego z korzystania z niej w sposób inny niż wynika to z jej charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. W przypadku zniszczenia opakowania, uszkodzenia opakowania, doprowadzenia opakowania do stanu uniemożliwiającego dalsze wykorzystanie go lub odesłania rzeczy w opakowaniu zastępczym zostaną Państwo obciążeni kosztem (lub Państwa zwrot zostanie pomniejszony o kwotę) opakowania w wysokości : 10 PLN brutto za m2 (niezależnie od rodzaju płytek), 1 PLN brutto za 1 sztukę narożnika (niezależnie od rodzaju).
 8. W wypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

§ 3. Termin realizacji zamówienia

 1. W przypadku produktów dostępnych na magazynie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania płatności za zamówiony towar
 2. W przypadku braku towaru na magazynie o czas realizacji prosimy pytać 

§ 4. Cechy produkowanych płytek z cegły

 1. Rozmiary płytek lub narożników mogą się między sobą istotnie różnić. Istnieje możliwość przebarwień, różnic kolorystycznych, odprysków, pęknięć, nierównej powierzchni oraz krawędzi i różnic w wymiarach - jest naturalną cecha towaru i nie jest podstawą do reklamacji.
 2. Dopuszcza się możliwość pęknięcia do 20% płytek podczas transportu - wynika to z fizycznych właściwości płytek ceglanych. Pęknięta płytka zachowuje swoje własności i nadaje się do ułożenia. Okoliczność tę klient przyjmuje do wiadomości dokonując zakupu i akceptuje ją.
 3. W podany m2 (płytek) lub metrów bieżących (narożników) danego produktu wliczona jest fuga o szerokości ok. 1-2 cm.

§ 5. Odbiór przesyłki

 • Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera lub pracownika poczty i w razie stwierdzenia uszkodzeń spisać protokół szkody, po czym ten fakt niezwłocznie nam zgłosić.

§ 6. Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego Ceglane Wnętrze jest Firma
  Cegielnia w Jankowej, Zdzisław Skibiak
  Cieniawa 203, 33-333 Ptaszkowa
  REGON: 492912398
  NIP: 7380001623
 2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że ich niepodanie uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.
 3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z firmą Cegielnia w Jankowej, Zdzisław Skibiak (np. podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zamówionych produktów do Klienta).
 4. Klient może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym na bezpośrednio kontakt telefoniczny lub mailowy z Przedstawicielem Sklepu.
 5. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania i uzupełnienia, prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz do ich usunięcia.

§ 7. Inne warunki

 • Sklep internetowy ceglanewnetrze.pl należy do: Cegielnia w Jankowej, Cieniawa 203, 33-333 Ptaszkowa, NIP: 738-000-16-23
 • Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji zakupionego towaru w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru. Reklamacje należy wnieść e-mailem na adres: ceglanewnetrze@gmail.com, lub drogą pocztową na adres firmy. Reklamacje zgłaszane w innej formie, oraz zgłaszane po terminie nie będą uwzględniane. Prawidłowo złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych, liczonych od daty doręczenia reklamacji.
 • Cegielnia W Jankowej przyjmuje płatności w postaci: płatności gotówkowych, przelewów na rachunek bankowy firmy. W siedzibie firmy nie ma możliwości dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych i kredytowych.
 • Złożenie zamówienia w dowolnej formie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu i ograniczeń oraz niedogodności mogących z niego wynikać (jest to związane ze specyfiką produktu)